Til toppen

Særavgift

Sjokolade- og sukkervareavgift

Kunder som bruker sjokolade som råvare i bakverk kan kjøpe sjokolade uten sjokoladeavgift fra Sigurd Ecklund AS. Fritaket gjelder Tolltariffens posisjoner 1806 (Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao) og 1706 (Sukkervarer (herunder hvit sjokolade) uten innhold av kakao, for produkter som selges i forpakninger på over 2 kg. For å kunne kjøpe avgiftsfritt må du sende oss egenerklæring om dette på forhånd.

Denne erklæringen må fornyes hvert år.

Kun kunder som bruker sjokolade som råvare for å produsere særavgiftsfrie produkter kan få fritak. Hvis du bruker sjokolade til å lage avgiftspliktige produkter (f.eks konfekt), skal du i prinsippet registrere deg hos Tollvesenet. Kunder som produserer avgiftspliktige varer og innrapporterer selv til Tollvesenet skal ikke sende inn egenerklæring, men dokumentere dette til oss

Vi henter inn erklæringer for ett år av gangen. Alle som ikke registrerer selv hos Tollvesenet eller har sendt oss egenerklæring innen nyttår vil måtte bli fakturert for avgift inntil skjema er mottatt. 

For mer info om sjokolade- og sukkervareavgift se Skatteetatens veiledning.